István, 34 éves társkereső, Budapest (1332525)
További fotói (2 db):
Randiazonosító: 1332525 Regisztrált: Megnéznéd?
Olvasatlan levelei: Érdekel?
Online volt: Kíváncsi vagy rá?
Milyen társat keres?
Aki ezt meg tudja határozni, kereshet sokáig, találni nem fog senkit, mert nem azt keresi amit találni szeretne valójában.
Jellemzés
Otthon
Ahol élne városban
Otthona hétköznapi
rend
káosz
Konyha
sütés
főzés
étterem
Személyiség
Humor
vicces
komoly
Pontosság
mindig kések
korábban
érkezem
Pénz
könnyen jön, könnyen megy
takarékosan beosztom
Öltözködés
divat
praktikum
Társaság
nagy társaság
közeli barátok
Időbeosztás
tervezés
spontaneitás
Munka
valamiből meg kell élni
a munkám az életem
Szabadidő
Zene klasszikus, pop, rock, disco, blues, latin, electronic/techno, reggae, country, jazz, alternativ, hip-hop, szimfonikus, metál
A zenéről...
zavar, ha szól
a zene az életem
Szabadidő sportolok, olvasok, pihengetek, tévét nézek, fekszem, étterembe járok, családdal vagyok
Moziban...
művészfilmek
Hollywood
Esténként...
otthon
programok
Napló
Akit érdekel milyen vagyok itt ki is fér, 100%-ban ez vagyok.

Szûz aszcendens

Kötelességtudó, precíz, olyan ember benyomását kelti a kívülállókban, aki magas követelmények szerint él, és erõs túlélési képességekkel rendelkezik. Valójában kevés az önbizalma. Viszont találékony és okos. Erõs a szépérzéke és a fantáziája, vonzódik az alkotó munkához, de otthonosan mozog a tudományokban is. Állandó szellemi ösztönzésre van szüksége. Élvezi, ha próbára teheti szellemét, és azt akarja, hogy mások szellemesnek, intelligensnek tartsák, de nem tudja megállni, hogy éles nyelvét ne másokon köszörülje. Megjegyzéseivel elijeszti azokat, akik barátsággal közelítenek önhöz. A fölényes modor érzékeny belsõt takar, és voltaképpen saját bizonytalanságát próbálja a fölényességgel palástolni.

Ma már szinte mindenki tudja, hogy melyik állatövi jegyben járt a Nap, amikor született. Ez a napjegye, amibõl annyi derül ki, hogy milyen adottságokkal látta meg a napvilágot. Ám ahhoz, hogy a jövõre vonatkozó elõrejelzés, illetve a személyiség árnyaltabb vonásai is kiderüljenek, szükség van az aszcendensre, amit a születési óra-perc és a születés helyének ismeretében lehet kiszámítani. Az a jegy, amelybe az aszcendens kerül – az úgynevezett felkelõ jegy. S hogy miért „felkelõ jegy?” Mert azt a pont jelöli, ahol a születés pillanatában éppen felkelõben volt a Nap. Az aszcendens nemcsak befolyásolja a Napjegy adta tulajdonságokat, de megmutatja azt is, hogyan sikerül valóra váltani mindazt, amit a Napjegy „belénk kódolt”.

Nap a Ikrekben

Nem szereti a kötöttséget, nem tud megmaradni hosszú ideig egy dolog (egy partner) mellett. A változatosság élteti. Mivel a Merkúr hatása erõsen érvényesül, természetes, hogy egész lényére a hajlékonyság és a sokoldalú érdeklõdés jellemzõ. A szelleme mindig aktív, következésképpen nyughatatlan természetû. A felszínen barátságos, bizalomgerjesztõ, de azért nagyon tudja éles nyelvét másokon köszörülni. Hajlik rá, hogy gúnyolódjon. Sok esetben ez a kicsit fölényes modor érzékeny belsõt takar, és voltaképpen saját bizonytalanságát szeretné palástolni fölényeskedésével. Gyakorlatilag minden érdekli, mindenbõl tanul valamit, mindenben talál egy kis információ-darabkát, amit azonnal tovább is akar adni. Ebbõl következik, hogy hamar megkapja a bélyeget: pletykás. Pedig nem akar mást, csak megosztani mindenkivel mindazt, amit már tud. Élete során állandóan változatosságra törekszik. Élvezi, ha próbára teheti szellemét, és azt akarja, hogy mások is élénknek, szellemesnek, intelligensnek tartsák. Hibája, hogy minden csak addig érdekli, amíg az újdonság erejével hat, így aztán mindig valami újabb ötlet vagy feladat elviszi a régitõl, még mielõtt annak a végére jutna. Jó kommunikációs, elõadói, tanári és írói adottságokkal rendelkezik. Elsõrangú kereskedõ, mindig megérzi az üzlet lehetõségét.A szerelemben a szexualitást nem tartja olyan fontosnak, mint azt, hogy szellemileg egy húron pendüljön partnerével. Párkapcsolatában is igyekszik megtartani a függetlenségét. Szeret flörtölni, emiatt a partnerét állandó féltékenység kínozza.Diszharmonikus aspektusok esetén szétszórtság, felületesség, következetlenség, megbízhatatlanság jelentkezik. A fantáziája túl élénk, ezért hajlamos füllenteni. A rengeteg információ gyors befogadása azzal a veszéllyel jár, hogy sok dologról tud keveset, semmiben nem mélyed el. Negatív bolygókapcsolatok esetén a kapcsolataiban is hajlamosabb a csapodárságra és szakításra.

A Napjegy adja az alaptulajdonságainkat, valójában ez az égi ujjlenyomatunk. A Nap helyzete tárja fel a külvilág felé mutatott arcunkat. Ez az égitest irányítja tudatos megnyilvánulásainkat. Akinek a Napjegye és az ascendense nem azonos, annál a két jegy tulajdonságai keverednek. A Nap az akarattal, az életerõvel, a lendülettel, az ambícióval és lényünk kívülrõl vezérelt, materiális világban megnyilvánuló részével van kapcsolatban. A Nap jelképezi a férfiasságot, a jang-energiát, az egót, vagyis a tudat „ébren lévõ” oldalát uralja. Legfontosabb Nap-jellemvonások: a függetlenség, kreativitás, magabiztosság, lobbanékonyság, bátorság, optimizmus, nagylelkûség.

Hold a Skorpióban


A Skorpió vizes jegyét a Mars és a Plútó irányítja, az ebbõl fakadó határozottság, bátorság és erõs érzékiség keveredik a befolyásolható Hold-természettel. ""Az érzelmei jégbe vannak zárva, ezért nehéz õket felszínre hozni"". Mintha szégyellné, hogy tud szeretni, gyûlölni, hogy együtt érzõ és segítõkész. Inkább visszavonultan él, függetlenségre vágyik. Vonzódik a misztikus, természetfeletti dolgokhoz, illetve szívesen kutatja azokat a területeket, amiket másoknak még nem sikerült felfedezni. Jó érzéke van a pszichológiához, miközben saját érzéseit titkolja, másokéit percek alatt felszínre tudja hozni.Diszharmonikus aspektusok esetén akaratossá, önzõvé válik, mindenbe beleköt és semmit nem hagy megtorlatlanul. Féltékenység emészti, és sértettségét nem tudja kezelni. A bosszúvágy sokszor a józan gondolkodását is elnyomja. Legnagyobb veszélye a magány és az önmarcangolás.

A nõies, vizes jellegû, passzív Hold az érzelmekre hat, felelõs a pillanatnyi hangulatért, a múlthoz kapcsolódást, a fantáziát motiválja. A Hold a nõiességet, a jin energiát testesíti meg, és a tudattalanra, illetve a tudattalannak az érzelmekkel, ösztönökkel, lelki akarattal, a megérzéssel, az okkultizmussal, az álmokkal és emlékekkel való kapcsolatára van hatással. A Hold helyzete szerint reagálunk érzelmileg mindenre. Rámutat ösztönös szokásainkra. Befolyásolja a nõiességet, a fogamzást, a terhességet, a születést és a szülést, a gyermekkori élményeket, az érzelmi biztonságot. Kapcsolatban van az otthonnal, családdal és a nyilvánossággal összefüggõ dolgokkal.

Merkúr a Ikrekben


Saját jelében a Merkúrt sokoldalúság, jó logika és szellemesség jellemzi. Az ön számára rendkívül fontos a kapcsolatteremtés és a megismerés. Nagyon gyorsan vág az esze, gyors döntéseket hoz, és egyszere akár több felé is tud figyelni. Törekszik az emberek informálására, kiváló kommunikációs képességekkel rendelkezik. Negatív aspektusok esetén azonban megbízhatatlan, felületes, szétszórt, szószátyár, pletykás. Hajlamos az intrikára, a csalásra és a szélhámosságra. Állandóan hajszolja az újdonságokat, de hiányzik belõle a valódi tudás igénye.

Merkúr a görög mitológiában Hermész, aki Zeusz és Gaia gyermeke, az istenek hírnöke. Ennek megfelelõen a Merkúr az asztrológiában összekapcsolja a szellemet és a testet, az anyagot és a lelket. Mindennel összefügg, ami mozgást, kapcsolatot és közlékenységet fejez ki. Elsõsorban a mentális folyamatokra, a gondolkodásra, a kézügyességre és a kifejezõkészségre van hatással. A kommunikáció, a tanulás, az utazás, az írás, beszédkészség és a tempó gyorsasága tartozik uralma alá. Helyzetébõl kiderül szellemi képességünk, gondolkodásunk gyorsasága, a másokhoz való kapcsolatunk milyensége.

Vénusz a Oroszlánban


E jegyben Vénusz gazdag érzésvilággal és rengeteg jóindulattal ajándékozza meg. Munkájában, vállalkozásaiban általában siker és szerencse kíséri. Szeretni és szeretve lenni akar, fontosnak tartja, hogy a környezete hogyan reagál a megjelenésére, a viselkedésére. Bár megpróbál kialakítani egy önálló stílust, azért igyekszik megfelelni a mások elvárásainak. Szenvedélyesen szereti azt, aki mellett elkötelezi magát, és büszke akar lenni a partnerére. Hûséges és odaadó, ha a szerelme viszonzásra talál. Rossz sugárzások esetén túlzottan érzéki, pazarló, szeszélyes és kiszámíthatatlan lesz. Hajszolja az élvezeteket, imádja a hízelgést.

A Vénuszt a „kis szerencse” bolygójának tekintik, és bárhol áll a képletben, mindig valami kellemeset tartogat. Még a rossz hatásai sem tragikusak, inkább emberi hibákra utalnak. A Vénusz a kapcsolatokra hat leginkább, a romantika, a szerelem, a szépség, a béke, a kényelem, a harmónia és a nõi természet jelölõje. Az érzékiséget, gyengédséget, gyönyört, a házasságot, a párkapcsolatot, a mûvészeteket és a mûvészi hajlamot befolyásolja. Vagyis e nõies jellegû bolygó hatása alatt általában kellemes és szép dolgok állnak. A harmonikus Vénusz-természet vonzó, vidám, barátságos, mûvészi hajlamú, odaadó, gyengéd, szórakoztató, és egészségesen érzéki. Diszharmóniában hiúság, felületesség, féltékenység, elhanyagoltság és léhaság jellemzõ.

Mars a Ikrekben


A Merkúr jegyében a Mars fokozza a kifejezõkészséget, a szókimondást, de a szétszórtságot is. Serkenti a gondolkodást, a lelkesedést. Fürge észjárását, mozgékonyságát ugyancsak a Marsnak köszönheti. A változatosság rendkívül fontos az ön esetében, nem tud tartósan egy helyben megmaradni. Gyakran változtat munkahelyet, és csak ott érzi jól magát, ahol ""történik valami"". Mivel többnyire az akarat uralkodik az ész fölött, és nehezen tudja mások véleményét tolerálni, sokat vitatkozik. Diszharmonikus aspektusban megbízhatatlan, gúnyolódó, szétszórt. Vitapartnerként lehetetlen meggyõzni.

Ez a férfias jellegû bolygó képviseli a horoszkópban az erõt, az akaratot, az energiát, a cselekvést, a becsvágyat, a bátorságot, az elszántságot, a küzdõképességet, és az aktív erotikát. A Mars érzékelteti a fizikai energiáinkat, a kudarc utáni talpra álláshoz szükséges erõt, a szexuális vágyat. Párkapcsolatban az válik dominánssá, akinek erõsebb helyzetû a Marsa. A szexuális kielégülés és összhang gyakran kimutatható a közös horoszkópban lévõ két Mars által. A harmonikus Mars-természet határozott, tevékeny, bizakodó, önbizalommal teli és lelkesedõ. Diszharmonikus állásnál jellemzõ az erõszak, a túlzott szenvedély, a vakmerõség, az összeférhetetlenség, az agresszivitás, a bosszúálló és veszekedõ hajlam.

Jupiter a Nyilasban


A Jupiter a Nyilas jegy uraként elsõsorban a hit és az erkölcs kérdéseit erõsíti fel. Szívesen filozofálgat, és lelke mélyén õszintén és mélyen hisz valamiben (vallásban, filozófiában, politikai irányvonalban.) Az erkölcs élharcosa, az elesettek gyámolítója. A jogtalanság ellen még saját érdekeit háttérbe szorítva is síkra száll. Az igazság megtalálását, és mindennapi életbe való átvezetését életcéljának tartja. Alapjában véve kiegyensúlyozott, jó kedélyû, derûs életfelfogású, magabiztos személyiség, és érzi, hogy vezetésre született. Vonzódik a jogi, igazságügyi pályához. Ha a saját maga által felállított erkölcsi szintet az anyagiasság miatt mégsem tartja be, akkor kapzsivá válhat.

A nagy szerencse bolygójának is nevezik. Életünk szebbé és boldogabbá tételében segít – a sors pozitív tendenciáin keresztül, ez pedig a hit által mûködik. Legtöbben arra várunk, hogy a szerencse segítsen rajtunk, ám meg kell értenünk, hogy ezt magunknak kell megalapozni. A „szerencsés” emberek tudnak hinni körülményeik kedvezõ alakulásában. Mindenki az által teljesedhet ki, ha magába olvasztja a Jupitert, vagyis az általa képviselt hitet, kozmikus törvényeket. De vigyázat, mert ez a bolygó nemcsak a jót teljesítheti ki, felerõsíti az önhittséget, túlzásokra, vakbuzgóságra készteti azokat, akik nem tudnak uralkodni vágyaikon, érzéseiken, akik elõítéleteik alapján döntenek.

Szaturnusz a Mérlegben


Kiegyensúlyozott egyéniség, jó intellektussal, ezért az élet nehéz helyzeteiben is jól megállja a helyét. Rugalmas, igazságos, a fair play szerint él. Tapintatos és diplomatikus. Kedves és gyakorlatiasan ésszerû tanácsai miatt sokan keresik meg problémáikkal. A Szaturnusz helyzete harmonikus párkapcsolatot, hûséget, megbízhatóságot, kompromisszumkészséget, jó üzleti érzéket jelez. Negatív aspektusoknál nehézségek adódhatnak a házasságban, az üzleti társulásokban.

A Szaturnusz a karma bolygója. Sorsszerû, végzetszerû eseményeket jelez, akadályokat, amiket le kell gyõzni. Olyan, mint egy útjelzõ tábla: fájdalmas, elkerülhetetlen kanyarokra kényszerít, és közben, ha jól figyelünk, rengeteg tanulsággal lehetünk gazdagabbak. Jelképe, a kereszt és a félkör, ami azt szimbolizálja, hogy az anyag keresztje a lélekre nehezedik. Nem kis feladatot ró ránk. Õ a nagy sorsfordító, a nagy akadályozó, az elõrehaladás gátlója. Õ szabja meg életünk keretét és határait. Szándéka az, hogy próbára tegyen, és az anyagi céloktól a magasabb célok felé vezessen. Nem törõdik vele, hogy akarjuk-e, csak teszi a dolgát…

Uránusz az Nyilasban


Nagy képzelõerõ, találékonyság, intenzív szellemi törekvések jellemzik. Vallásfilozófiai, metafizikai, ezoterikus, misztikus problémák iránt érdeklõdik. Imádja a kihívásokat, szereti az új és szokatlan megoldásokat. Igazi vallásújító és úttörõ személyiség, hajlamos minden új befogadására. Tartósan negatív hatásokra fékezhetetlenné válik, felforgató, a hagyományokat nem tisztelõ megnyilvánulásaival hívja fel magára a figyelmet.

A lassú mozogású Uránusz a szellemi fejlõdés képviselõje, a szabadság és a függetlenség planétája. Hangsúlyozza a másságot, a különlegességet, a határtalant. Nem véletlen tehát, hogy az Uránusz a zsenik és egyúttal az õrültek bolygója. Váratlan fejleményeket, hirtelen változásokat idéz elõ. Mivel magában hordozza a feszültség lehetõségét, meg kell próbálni ezt a feszültséget pozitív energiává transzformálni. Tanítása az, hogy el kell szakadnunk az anyag vonzásától, mert csak szellemi szinten élhetjük meg a végtelen szabadságot és függetlenséget.

Neptunusz a Nyilasban


Önt nagyon erõs, a hiten keresztül megnyilvánuló fantáziavilág jellemzi. Rokonszenves, mindig vidám egyéniség, aki fokozottan érdeklõdik a filozófiai és tudományos problémák iránt. Hajlamos rá, hogy elragadja a fantáziája, ezért mindig szüksége van egy kapaszkodóra. Elõítéleteitõl nehezen tud szabadulni, és olykor zavaros nézeteket vall, fura ideákat követ.

A Neptunuszt a 20. században fedezték fel. 146 év alatt kerüli meg a Napot, vagyis egy-egy jegyben kb. 14 esztendõt tölt. Elsõsorban a tömetekre hat, de a lelki eseményeket is befolyásolja. Valójában nyolc neptunuszi helyzet elemzése volna életszerû, mert a többi átvonulás vagy túl régen volt, vagy meglehetõsen sokára következik be. A Neptunusz egyébként az egyetemes szeretet jelölõje. Feloldja a fizikai és a lelki sík közötti határokat. Az anyagtól való elszakadás azonban nemcsak a fantázia segítségével, illúzióba menekülés, vízionálás által lehetséges, hanem elérhetõ az alkohol, kábítószer segítségével is. A Neptunusz jelzi a spirituális és lelki fejlõdést, a hit és a szeretet erejét, gyakorlását. A bolygó erõsíti az intuíciót, a spirituális és mûvészi képességeket, fejleszti az együttérzést és az emberszeretetet. Diszharmonikus aspektusai zavaros gondolkodást, gyenge idegrendszert, hiszékenységet, szenvedélybetegségeket jelez.

Plútó a Mérlegben


Nagy jelentõséget tulajdonít a párkapcsolatoknak, aminek veszélye, hogy elfojtja valódi érzelmeit, illetve, félelmek gyötrik, hogy elveszti a partnerét. Elõtérbe kerül a birtokló érzelem, a szenvedélyes szerelem és a szexualitás.

A Plútó nem annyira az egyes emberek, mint inkább nemzedékek életére hat. Az érzések szellemi energiákká való transzformációját szimbolizálja. A görög mitológiában Hádész az alvilág ura, így a Plútó a tudattalanunkkal, árnyékvilágunkkal áll kapcsolatban. Az emberi tudattalan õsi mélységébõl pedig már csak fölfelé vezet az út. A Plútó segítségével próbatételeken és fájdalmas kényszerûségek tapasztalatain keresztül juthatunk a szellemi fejlõdés magasabb fokára. Eközben a lélek transzformálódik, regenerálódik és újjáépül. Amikor a Plútó belépett a Rákba, kitört az elsõ világháború, Családok bomlottak fel, gyerekek ezrei – akik akkor születtek – csonka családban nõttek fel. Akkor tört ki a második világháború, amikor az Oroszlán jegybe lépett a Plútó. Újabb világégést élt meg az emberiség. A következõ Plútó-jegyváltás az ipari forradalmat, a mikrochipeket és az elektronikai ipar fejlõdését, az atomfegyverkezést „szülte”. A nyolcvanas években a Mérlegben járva a szexuális forradalom köszöntött az emberiségre. Aztán a Skorpió-Plútó a nyolcvanas években az AIDS-t, a nagy influenza-járványokat hozta. A Nyilasban járva erkölcsi rombolást, értékválságot, a törvény totális felborulását, gerillaháborúkat és terrorakciókat robbantott ki 2008. januárban lépett be a Bak jelébe, majd retrográdra fordulva visszatért még a Nyilasba. 2008. novembere óta ismét a Bakban tartózkodik, és ott is marad 2024 januárjáig. Tizenhat éven keresztül lesz elfoglalva az anyagi világunk jelenlegi feltételeinek radikális lebontásával, majd újraépítésével.
1 bejegyzés (2011-03-26) Tovább a naplóhoz

István

Online István már mobilon is használja a Randivonalat!
Kattints a részletekért!
Mobilról
randizik!
34 éves Randivonal társkereső férfi, Budapest

Rólam egy kevés

Sok minden állt már itt, meg annak ellenkezője is. Írtam már rövid, pár soros bemutatkozást, meg firkantottam túlcizellált mini-novellát is. A legtöbb hölgy nem jut túl a profilképen(bármennyire is tagadják, bizony, ez nem csak férfiak osztályrésze), így ha már áll itt valami, legyen semleges és lényegre törő.
Kedves idegen, ha érdekesnek találnál valamilyen szubjektív okból kifolyólag, örülnék ha tudtomra adnád, természetesen az első levél továbbra is az én dolgom. Talán a sok még ismeretlen adathalmaz közül talán pont Te lehetsz az, akire nem idegenként szeretnék már tekinteni.
 
Adatai
Kit keres
 
neme
férfi
nőt
kor
34 év
22-40 között
csillagjegy
lakhely
Budapest
magasság
182 cm
max. 180 cm
testalkat
átlagos
súly
89 kg
40-80 kg
hajszín
barna
Ne legyen: kopasz, ősz, őszülő
szemszín
barna
 
végzettség
egyetem
 
foglalkozás
középvezető
Ne legyen: nyugdíjas
vallás
református
 
anyanyelv
magyar
magyar
beszélt nyelvek
angol, német, egyéb
 
családi állapot
nőtlen
NEM: nem független
gyerekek
nincsen
 
- szeretne?
majd igen
dohányzás
nem
nem
alkohol
nem
nem, ritkán
sport
hetente többször
 
sportok
harcművészet
 
bezárás
Nem érdekelnek a Facebook kedvencek
Ha összekapcsolod a Randivonal fiókodat a Facebook fiókoddal, láthatod, hogy a többi társkeresővel van-e közös kedvencetek a Facebookon. Például ha mindketten kedvelitek a Showder Klubot vagy a Túró Rudit, akkor ezeket megmutatjuk nektek.
Csak azokat az oldalakat, kedvenceket mutatjuk meg, amiket mindketten kedveltek, így biztos semmi kínosat nem fog látni a leendő párod.

Biztos, hogy törlöd ezt a lehetőséget?
bezárás
Már Facebook lájkok alapján is ajánlunk!
Szeretnéd, ha
érdeklődési körödnek,
közös lájkoknak
megfelelően
is
ajánlanánk Neked
társkeresőket?
Szeretnéd, ha
1 gombnyomással
beléphetnél a
Randivonalra?
Akkor kapcsold össze Randivonalas fiókodat
a Facebook fiókoddal!
Ne aggódj, ismerőseid nem látják, és a faladra sem posztolunk!
bezárás
Gratulálunk!
Sikeresen összekötötted Randivonalas fiókodat a Facebook fiókoddal! Mostantól:
Bármikor be tudsz
lépni csupán a
Facebook belépés
gombot
választva
Közös lájkolások
alapján is ajánlunk
Neked párkeresőket!
bezárás
Hoppá!
Valami hiba történt, nem adtál engedélyt a
like-okhoz. Így nem fogod látni, ha
valakivel ugyanazt kedvelitek.
Nehogy emiatt
elszalaszd az Igazit!
bezaro gomb
Biztosan letiltod a felhasználót?
Ha letiltod, nem küldhet neked üzenetet és nem láthatja az adatlapod.

A tiltást az adatlapon, a levelezésetekben, illetve a kapcsolataidnál a letiltott felhasználók listájában tudod feloldani.

bezaro gomb
Biztosan elrejted a felhasználót?
Ha elrejted, nem fogod látni többet, nem küldünk értesítést róla, nem ajánljuk neked és téged sem ajánlunk neki. Ellentétben a letiltással, továbbra is láthat téged és írhat neked, így ez egy diszkrétebb megoldás az érdeklődés hiányának jelzésére.

Az elrejtést az adatlapon lehet feloldani. Az elrejtett felhasználókat a kapcsolati keresőkkel listázhatod.

bezárás
REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT
1. Adatkezelés:

1.1 Az adatok kezelője a Habostorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1094 Budapest, Tűzoltó u. 59., ügyvezető: Weiler Péter) A felhasználók adatainak kezelése a Habostorta adatvédelmi politikájában megfogalmazott módon és feltételekkel történik. Az adatvédelmi politika bármikor elérhető a www.habostorta.hu/adatvedelem oldalon. Kérjük, olvasd el adatvédelmi politikánkat, mielőtt regisztrálod magad!

1.2 A Habostorta oldalaira ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IPcímei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha a Habostorta cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.

1.3 A regisztrált felhasználók további adatainak felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok egy része publikus, azaz az oldalon közzétételre kerül. Az általad megadott mobilszámra érkezett sms-ek tartalmáért Habostorta nem felel. Az adatkezelés célja látogatottsági statisztikák készítése, a felhasználó jogosultságainak azonosítása, bizonyos esetekben hírlevelek és értesítők kézbesítése, valamint hogy a többi felhasználó minél többet tudjon meg Rólad - azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása.

1.4 A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes! A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy a nem tudod magadat sikeresen regisztrálni. A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben. A regisztrációs adatokat a regisztrált felhasználó adatlapján bármikor módosíthatja. Habostorta tájékoztatja a felhasználót, hogy a regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai - azok önkéntes kitöltése esetén - különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben ezen regisztrációs szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, azt a Habostorta elektronikusan iktatja oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen. A hírlevelet és értesítőket megrendelők részére ezek kézbesítése kizárólag az arról való leiratkozásig történik. A leiratkozás link segítségével, illetve a regisztrációs adatlap erre vonatkozó módosításával lehetséges.

1.5 A regisztrált adatokhoz a Habostorta rendszergazdái, egyes szolgáltatások esetén, a szolgáltatás ÁSZF-jében rögzített esetben és feltételek szerint a Habostorta ügyfélszolgálati partnere, valamint a menedzsment tagjai, illetve bizonyos publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

1.6 A regisztrált felhasználók jelen szabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a Habostorta az általuk önként megadott egyes személyes és különleges adatokat az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően statisztikai célból feldolgozza és személyazonosításra alkalmatlan, statisztikailag feldolgozott adatok formájában hirdetési célra felhasználja.

1.7 Az adatok a Datanet budaörsi high-tech szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerverünk winchesterein tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. A Habostorta azonban nem felel, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás esetén).

1.8 Az 1.2 pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, a felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról maguk a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@randiszolgalat.hu címen kérhető. Minden felhasználó maga helyesbítheti személyes adatait. Erre bejelentkezés után a személyes adatlapon van lehetőség. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is. A regisztrációs adatok törlését az info@randiszolgalat.hu címen kell kezdeményezni, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a "leiratkozom" linkre kattintva. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat. A személyes adatlapon megadott további - nem kötelezően kitöltendő - adatok törlése a személyes adatlap módosításával úgy lehetséges, hogy a felhasználó az adatokat az egyes adatbeviteli mezőkből kitörli.Az olyan szolgáltatások esetén, ahol az ügyfél telefonos megkeresést kérhet, a szolgáltatás ÁSZF-jében megadott e-mail címen illetőleg telefonszámon vonható vissza a hozzájáruló nyilatkozat.

1.9 Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Habostorta üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

2. Egyéb feltételek:

2.1 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Habostorta oldalain véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.

2.2 Tilos a Habostorta oldalain más szerzői jogainak, személyhez fűződő jogainak - ide értve a névhez, képmáshoz fűződő jogokat is - emberi méltóságának, jó hírnevének, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a megsértése.

2.3 A Felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Habostorta oldalain a Btk 195/A §-a szerinti t iltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el, szexuális szolgáltatást nem ajánl fel, szexuális szolgáltatást nem reklámoz.

2.4 A felhasználó a regisztrációkor kizárólag saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni.

2.5 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Habostorta nem felel a felhasználó által az oldalon feltöltött tartalomért, azonban haladéktalanul eltávolítja a tartalmat, amennyiben annak jogszerűségével kapcsolatosan bármilyen kétség merül fel.

3. Záró rendelkezések:

3.1 Jelen regisztrációs szabályzat elfogadásával a felhasználó nyilatkozik, hogy az ide foglalt, valamint a Habostorta adatvédelmi politikájában található (www.habostorta.hu/adatvedelem) feltételeket elfogadja és azokat regisztrációja megszűnéséig magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.2 A regisztrációs szabályzat elfogadása a regisztrációs űrlap elfogadásával lehetséges.

Adatvédelmi azonosító - Habostorta Kft.: 01427-0001

bezárás
Ez a funkció számodra nem engedélyezett, mert nem felelsz meg István beállított keresési feltételeinek.
bezárás
Elfelejtett jelszó

bezárás
Küldj tesztet!

A teszt egy játékos, könnyed, egyszerű módja annak, hogy megtedd az első lépést a másik megismerése felé.
Néhány kérdést teszünk fel, amire előbb a feladó válaszol, majd a címzett. Ha mindketten kitöltöttétek, megmutatjuk a másik válaszait, és láthatjátok, mennyire egyeznek kettőtök válaszai. Ez egy kiváló eszköz arra, hogy többet megtudj a másikról. Ha kettőtök véleménye egyezik, egy lépéssel talán közelebb kerülhettek egymáshoz.


bezaro gomb
Virtuális virág
- Gáláns üzenet
Vedd le a lábáról egy gyönyörű virágcsokorral!

Ezt legközelebbi belépésekor fogja megkapni, megkerülhetetlenül: egy teljes képernyőt betöltő virágcsokrot kap, amiről közvetlenül a mellékelt leveledet olvashatja.

A virtuális csokor kiválóan alkalmas arra is, hogy olyanok figyelmét hívd fel magadra, akik nagyon népszerűek, és sok olvasatlan levelük van.

Kattints a csokorra,
hogy kipróbáld!
Válassz csokrot!
Írj hozzá üzenetet!
Küldd el!
A virágküldést közvetlenül a címzett adatlapjától kezdeményezheted!

A szolgáltatás ára 500 Ft, amit a Randitárcádból tudsz fizetni.
Randitárcád egyenlege: 0 Ft
bezaro gomb
RandiSMS
- Villámgyors vallomás
Küldj Neki RandiSMS-t közvetlenül a telefonjára! Így akár előfizetés nélkül is küldhetsz üzenetet.

Az üzeneted akár 3 SMS hosszúságú is lehet, és még a telefonodat se kell használnod, hiszen az oldalon tudod megírni.

Ha a címzett megadta a mobilszámát, SMS-ben és belső levélben kapja meg az üzeneted. Ha nem, akkor levélben a belső postafiókjába és a regisztrált e-mail címére egyaránt.

A RandiSMS-t közvetlenül a címzett adatlapjáról küldheted. Az ára 254 Ft.
Ha Te is szeretnél másoktól RandiSMS-t kapni, add meg a mobilszámod!

06 - -
Válaszd ki a “körzetszámot”. A számod kötőjelek vagy szóközök nélkül írd be, így: 1234567
A telefonszámod természetesen nem adjuk ki senkinek, és kizárólag a RandiSMS-ek továbbítására használjuk fel.
A számot bármikor módosíthatod, törölheted a Profilom/Adatok menüpontban.
bezaro gomb
Vámpír csók
- Meglepetés Halloweenra
Lepd meg választottad vámpír csókkal, csak ma ingyen!

Ezt legközelebbi belépésekor fogja megkapni, megkerülhetetlenül: egy teljes képernyőt betöltő csókot kap, amiről közvetlenül a mellékelt leveledet olvashatja.

A virtuális csók kiválóan alkalmas arra is, hogy olyanok figyelmét hívd fel magadra, akik nagyon népszerűek, és sok olvasatlan levelük van.

Kattints a képre,
hogy kipróbáld!
Válassz csókot!
Írj hozzá üzenetet!
Küldd el!
A csókküldést közvetlenül a címzett adatlapjától kezdeményezheted!

Halloween alkalmából a vámpír csók küldés ingyenes!
bezaro gomb
Hogyan tudok adatokat módosítani?
Adatokat módosítani a Profil menüpont alatt tudsz.
Az Adataid felirat mellett a szerkesztés gombra kattintva tudod elérni a regisztrációkor megadott adatokat.
Ha végeztél a módosítással a lap alján található Mentés gombra kattintva tudod véglegesíteni a változtatást.

Amennyiben adataidat módosítása nem volt sikeres, kérlek menj a lap tetejére, és ellenőrizd, hogy a szövegbuborékban nincs-e egy plusz hibaüzenet.
bezaro gomb
Mi az a hibernálás?
A hibernálás az adatlapod befagyasztását jelenti, így a többi felhasználó számára törölt felhasználóként jelentkezel, azaz nem találnak rád, nem láthatják az adatlapodat. Előnyös abban az esetben, ha az adatlapodat nem szeretnéd megjelentetni rövid időre mások számára, de később még szeretnéd használni. Ebben az esetben az adataid és beállításaid is megmaradnak.
Figyelem! Az előfizetésed nem fagyasztható be, a hibernált időszakban is lejárnak és megújulnak az előfizetések.
bezaro gomb
Hogy tudok valakit kedvencnek jelölni, s utána ezt hogy tudom törölni?
Ha egy felhasználót kedvencnek szeretnél jelölni, akkor ezt megteheted az adatlapon található Kedvenc gombra való kattintással.

Azoknak a listáját, akiket kedvencnek jelöltél a Kapcsolatok/Kedvenceid rész alatt tudod megtekinteni. Ez nagyjából az oldal közepén található bal oldalt. Ha az első három találatban nem látod az adott hölgyet/urat, akkor a Teljes lista hivatkozásra tudsz kattintani.

Ha a kedvenc listádról törölni szeretnéd, akkor ugyanerre az ikonra kell kattintanod az adatlapján, és ez törli a kedvenceid listájáról.
bezaro gomb
Mi az a nem publikus fotó?
Ha valakinek az adatlapján a "Kérj fotót" fotó feliratot látod, akkor az azt jelenti, hogy a felhasználó vagy nem töltött fel magáról képet, vagy a képet nem publikusra állította, azaz csak azokkal fogja megosztani, akikkel Ő szeretné. Ha Téged megkedvel, biztosan neked is csatolja majd a leveléhez. A két típust más ikon jelöli. Ha valakinek nem publikus a képe, attól még levélben üzenethez csatolva el tudja küldeni számodra. Célszerű publikus képet feltölteni, mert erre nagyon sokan keresnek az oldalon, s a társkeresést nagyban megkönnyíti. Viszont ha te nem szeretnél képet megjeleníteni magadról az oldalon, te szeretnéd szabályozni kinek küldöd el, akkor javasolt nem publikus képet megadni.
bezaro gomb
Hol érem el a chat lehetőséget?
A társkereső oldalról a közvetlen átlépés lehetőségét megszüntettük.
A chat funkciót a chat.gyaloglo.hu oldalról érheted el jelenleg. A chatre belépve a Randivonal szobában találhatod azokat a felhasználókat, akik társat keresnek.
bezaro gomb
Hogy tudok randiSMS-t küldeni?
A RandiSMS-sel akár előfizetés nélkül is fel tudod venni a kapcsolatot a társkeresőkkel.

Néhány egyszerű lépés, és üzeneted már meg is érkezett választottad telefonjára és e-mail címére:

1. Az adatlapokon lévő Küldj SMS-t gombra kattintva írd meg az üzenetet!
2. Küldd el SMS-ben a RandiSMS kulcsszót az oldalon megadott telefonszámra!
3. Hamarosan kapsz egy SMS-t a VÁLASZKÓDdal. A kapott VÁLASZKÓDot írd be a megfelelő mezőbe!
4. Kattints az ELKÜLD gombra!

Az üzeneted akár 450 karakter lehet. Kérjük, ne használj benne különleges írásjeleket, se sortörést (Entert) - ezeket a telefonok többsége nem tudja kezelni, és valószínűleg nem kerülnek továbbításra. Az üzenetet a címzettnek e-mailben és - ha megadta telefonszámát - SMS-ben is elküldjük.
Feladóként a regisztrált felhasználók 6 vagy 7 jegyű publikus azonosítója fog szerepelni, a nem regisztráltaknak pedig a telefonszáma.

A fizetést a randitárcád segítségével is el tudod végezni, ha a randitárcád egyenlege elegendő a küldéshez.
Amennyiben az egyenleged nem elegendő, a randitárcád itt fel is tudod tölteni.
bezaro gomb
Hol találom a kulcs a szívhez tesztjeimet?
A Kulcs a szívhez tesztek a postafiókban szerepelnek. Kattints a "kimenő" levelekre, majd rendezd őket "típus" szerint - ha a legutolsó üzeneted az adott hölgynek teszt volt, akkor így az elején fognak szerepelni (a kulcs-ikont keresd)
bezaro gomb
Hogy tudok törölni valakit a kedvencek közül?
Azoknak a listáját, akiket kedvencnek jelöltél a Kapcsolatok/Kedvenceid rész alatt tudod megtekinteni. Ez nagyjából az oldal közepén található bal oldalt. Ha az első három találatban nem látod az adott hölgyet/urat, akkor a Teljes lista hivatkozásra tudsz kattintani.
Miután kikerested az adatlapját, azt megnyitva ismét a Kedvenc feliratra/hivatkozásra kell kattintanod, ezáltal
tudod törölni a kedvenceid listájáról. Továbbá ha a társkeresőket listanézetben tekinted meg, a listában is szerepel a kedvenc gomb, onnan is közvetlenül törölheted, vagy a keresésben és a kezdőlapi keresés boxból is elérhető ez a lehetőség.
bezaro gomb
Kik láthatják az adatlapom?
Fontos tudnod, hogy a női adatlapok csak a férfiak számára, a férfi adatlapok pedig csak a hölgyek számára jelennek meg keresésnél. Vagyis Te saját adatlapodat a keresésekben nem láthatod. A szépségverseny rész alatt az azonos nemű felhasználók közül párat meg tudsz tekinteni, illetve az aktuális helyezéseiket.
bezaro gomb
Honnan tudom kit láttam már, vagy kivel leveleztem?
A társkeresők adatlapján megjelenik, hogy milyen kapcsolatban vagytok egymással - egyszerre csak egy, ami a legerősebb. Ha láttad azt jelenítjük meg, ha már kedvencnek is jelölted akkor az jelenik meg, ha pedig már leveleztetek is egymással, akkor ezt mutatjuk meg számodra.
bezaro gomb
El tudom érni az eddigi levelezésünket a felhasználó adatlapjáról?
Igen. A Levelezésetek felirat megjelenik az "Írj neki" gomb alatt, ha már valamelyikőjük küldött a másiknak levelet - erre kattintva közvetlenül a levelezésbe kerülsz, ahol az összes levelet láthatod időrendben.
bezaro gomb
Mit jelenet a megfelel neked és a megfelelsz neki százalék?
Megfelel neked: a Te "kit keresek" beállításaid és az ő adatainak összehasonlítását mutatja Megfelelsz neki: az ő "kit keres" beállításainak és a Te adataidnak az összehasonlítását jeleníti meg százalékosan, minél nagyobb a százalékos arány, annál jobban megfeleltek egymásnak
bezaro gomb
Miért látok az egyik embernél jellemzést, másik személynél pedig nem?
Azért, mert csak azok az információk jelennek meg valakinek az adatlapján, amiket az illető kitöltött - ha nem látod az adatlapján valamelyik részt kitöltve, az azt jelenti, hogy nem írt be oda adatot még.
bezaro gomb
Mit jelent a nem publikus fotó?
Ha lakat ikon van a képen, az azt jelenti, hogy nem publikus a fotó, ekkor Ő tudja elküldeni a képet (amennyiben szeretné) egy levélbe csatolva, amiből kattintva megnézhető a kép teljes méretben.
bezaro gomb
Miért nem tudok megnézni minden fotót nagy méretben valakinek az adatlapján?
Minden fotó megtekintéséhez előfizetés szükséges - ilyenkor az elsődleges profilképe a társkeresőnek nagy méretben látszik, és kattintásra egy nagyobb méretű képnézegetőben nézheted meg az összes képét.
Előfizetés nélkül csak egy kis képet láthatsz, és a többi fotót egyáltalán nem.
bezaro gomb
Honnan tudom valaki mikor regisztrált, vagy lépett be utoljára?
Előfizetés segítségével láthatod ezeket az információkat, illetve azt is, hogy, hány olvasatlan levele van valakinek...
Ezek fontos adatok lehetnek a társkereséshez:
- hogy mennyire aktív a társkereső,
- mennyire gondolja komolyan,
- mekkora esélyed van arra, hogy válaszol, vagy hogy téged választ.
bezaro gomb
Hogy tudok letiltani valakit? Később ezt hogy tudom feloldani?
Ha valakit letiltasz, akkor tőle nem kapsz a jövőben üzenetet, illetve nem tekintheti meg az adatlapod sem. Ezt a lehetőséget a levelezésetekben tudod beállítani. Itt a bejövő és kimenő üzenetek olvasásánál tudod a Letiltás feliratra kattintva az illetőt tiltani.

Ezután ugyanitt lehetséges a feloldást is elvégezni, ehhez a Tiltás feloldásra linkre kell kattintani.

A keresés menüponton belül ha a letiltottad beállítást választod, azokat a felhasználókat listázzuk ki számodra, akiket már letiltottál. A megjelenő adatlapokon lévő gomb segítségével is feloldhatod ezt a letiltást.
bezaro gomb
A Platina előfizetés előnyei
Ha Platina előfizető vagy, akkor az is írhat Neked, aki nem előfizető. Ha megnézel/kedvelsz egy nem előfizetőt, akkor ő rád tud kattintani, tehát látja, hogy ki voltál. Továbbá kiemelten jelensz meg, hogy tudják a nem előfizetők, hogy te vagy az, akinek írhatnak, ha rád kattintanak.